$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Formació d'agents d'innovació

Creació d'un nou perfil professional per a la promoció de la innovació i el canvi econòmic i empresarial.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Innovació i tecnologia
Data projecte:
10.2018
Estat:
En planificació
Tipus:
Acompanyament, Finançament, Formació, Notícies, Projectes
Public:
Ajuntament, Ciutadà, Emprenedor, Empresa, Entitat, Inversor
Relació:
Emprenedoria i empresa, Innovació, Ocupació i capacitació
Finalitat:
Ajudar a estendre les pràctiques d'innovació econòmica i empresarial mitjançant el suport a la figura dels agents d'innovació. 

Descripció

Per a la promoció de la innovació i el canvi econòmic i empresarial, es crea un nou perfil professional: l'Agent d'Innovació, que treballarà sobre el territori i actuarà com a dinamitzador dels projectes d'innovació en els municipis i element de suport del conjunt de projectes del programa Hub Talent. El projecte s'inicia amb la capacitació de 100 persones per a dur a terme aquesta tasca.

El projecte està previst que s'iniciï  al llarg del 2019 amb la capacitació d' una vintena  de persones per a dur a terme aquesta tasca.

Amb la creació d'aquest nou perfil es vol donar resposta a les noves necessitats del territori i al mateix temps generar ocupació i sinèrgies entre tots els agents d' innovació implicats.

Recursos

Compartir