$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Fons d'inversió "1a oportunitat"

Dotació econòmica i suport a projectes innovadors en desenvolupament econòmic sostenible.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Innovació i tecnologia
Data projecte:
10.2018
Estat:
En planificació
Tipus:
Acompanyament, Finançament, Projectes
Public:
Ajuntament, Ciutadà, Emprenedor, Empresa, Entitat, Inversor
Relació:
Emprenedoria i empresa, Innovació, Inversions
Finalitat:
Identificar i dotar econòmicament prototips i projectes emprenedors en el camp del desenvolupament econòmic sostenible. 

Descripció

Definit com un model de suport econòmic públicoprivat, està pensat com el fons de recursos econòmics destinats a invertir en projectes, l'objectiu dels quals sigui l'elaboració de prototips i proves pilot en camps com ara l'edificació sostenible, el desenvolupament d'eines tecnològiques o el transport.

Recursos

Compartir