$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Promoció de recursos i actius per a la inversió

Inventari de recursos i localització d'actius per a potencials inversors.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Internacionalització i inversions
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Public:
Ajuntament, Empresa, Inversor
Relació:
Emprenedoria i empresa, Inversions
Finalitat:
Identificar i difondre l'inventari de recursos i localització actius en l'àmbit de l'empresa i dels sectors d'activitat econòmica susceptibles d'interès per a inversors internacionals i nacionals.

Descripció

El projecte consisteix en la identificació, de manera coordinada amb els municipis i amb altres agents empresarials, de l'inventari de projectes i actius disponibles per a la inversió.

L'agència possibilita la seva difusió mitjançant eines com el portal "Barcelona Opportunity" i la publicació de documentació impresa per a la promoció.

La localització d'actius per a potencials inversions es realitza amb la catalogació d'usos com ara hotelers, comercials, industrials, terciaris, entre d'altres, situats en el territori. Es proporciona també el detall de cada projecte (metres quadrats, superfície, per exemple). 

El projecte manté l'actualització periòdica de la informació facilitada i treballa per a la seva continuació i millora.

Recursos

Compartir