Universitat de Barcelona

ub logo
Abast territorial:
Supramunicipals

La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d'estudiants i l'oferta formativa més àmplia i completa.

Serveis

Contacte

Enllaç al prestador

On