$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Taula d'economia circular

Coordinació d'estratègies d'economia circular amb treball col·laboratiu entre municipis i actors privats.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Activitats, Notícies, Projectes
Public:
Ajuntament, Empresa, Entitat
Relació:
Economia verda i circular
Finalitat:
Impulsar un fòrum de debat i intercanvi d'estratègies de simbiosi i economia circular del territori metropolità. 

Descripció

Una eina per ajudar en l'impuls de l'economia circular és la posada en marxa d'una taula per coordinar les estratègies i impulsar el treball col·laboratiu entre els diferents municipis, administracions i actors privats.

El projecte ja està en execució, amb reunions periòdiques dels municipis amb projectes de simbiosi industrial i economia circular en marxa i els que en volen fer per compartir experiències, formació i ajudar a definir els serveis necessaris, tant d'àmbit municipal com supramunicipal. També es contempla com un instrument per promoure el debat sobre les necessitats per fer una transició metropolitana cap a l'economia circular i que ajudi a definir un possible programa d'actuacions metropolitanes en economia circular a partir de l'anàlisi dels projectes participants.

La Taula es reuneix periòdicament, coordinada per l'equip tècnic de l'Agència, i entre les seves funcions també hi hauria encarregar-se de la comunicació interna i externa de les iniciatives en marxa i donar visibilitat a empreses i projectes.

A la primera sessió es van treballar objectius tan diversos com la presentació de les accions metropolitanes d'economia circular que ja estan en marxa; fer un contrast d'opinió entre entitats i ajuntaments; actualitzar i conèixer l'estat de les iniciatives actuals en els territoris metropolitans perquè n'inspirin d'altres i esbossar les línies del futur Programa Metropolità d'Economia Circular de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Reunions de la Taula

Compartir