$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Suport municipal en simbiosi industrial

Programa Metropolità de Simbiosi Industrial amb eines per a municipis i empreses.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
10.2018
Estat:
En planificació
Tipus:
Finançament, Projectes
Public:
Ajuntament
Relació:
Economia verda i circular, Innovació, PAE i indústria
Finalitat:
Fomentar el desenvolupament de projectes de simbiosi industrial entre les administracions i les empreses del territori, de forma que es potenciï la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat de l'activitat econòmica. 

Descripció

La simbiosi industrial és la pràctica d'ajuntar empreses de diversos sectors per identificar oportunitats de negoci que mantenen el valor dels recursos utilitzats en un cicle productiu perpetu, que elimina els residus i s'està convertint en una bona eina per aplicar els conceptes d'economia circular al teixit industrial.

Els municipis juguen un paper fonamental en la promoció d'aquesta pràctica, que necessita una inversió inicial per posar-se en marxa i facilitadors que ho possibilitin. En aquest moment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha diversos projectes de simbiosi industrial en marxa a municipis com Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barberà del Vallès, el Consorci de la Zona Franca i el barri barceloní del Bon Pastor, o en fase de planificació a Sant Feliu, Castellbisbal i Badalona. Altres municipis com Sabadell i Sant Quirze del Vallès també en tenen en marxa.

En la situació actual cal una metodologia per coordinar els diferents projectes de simbiosi industrial i economia circular que s'estan duent a terme en el teixit industrial del territori metropolità amb el doble objectiu d'assistir els municipis en els seus projectes de simbiosi industrial i de fer un ús més eficient dels recursos públics disponibles. Cal també coordinar totes les iniciatives del territori per no perdre dades, informació, coneixements i oportunitats que van sorgint en els diferents projectes individuals.

L'Agència ha dissenyat un Programa Metropolità de Simbiosi Industrial que actua com a coordinador de projectes de simbiosi i ofereix a municipis i empreses les eines i serveis per a la concentració de dades, informació i coneixements generats en cadascun d'aquests projectes.

Recursos

Accions

Compartir