$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Suport a les empreses i projectes d'ECSS

Línia de subvencions per a projectes d'Economia Cooperativa, Social i Solidària.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Dades i tendències, Estudis i publicacions, Projectes, Serveis sobre el mapa
Public:
Ajuntament, Ciutadà, Empresa, Entitat
Relació:
Economia social i solidària, Tendències econòmiques
Finalitat:
Generar una línia específica de finançament i subvenció de nous projectes locals d'Economia Cooperativa Social i Solidària. 

Descripció

En l'àmbit de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària hi ha diversos reptes a abordar que passen per impulsar-la amb l'objectiu d'augmentar el seu paper i pes en les dinàmiques econòmiques com una de les respostes als nous desafiaments en la creació d'ocupació i riquesa.

També cal que la societat conegui millor què és i quins valors defensa, i posar en marxa serveis i mecanismes de suport als projectes i iniciatives locals. Tot això amb la vista posada en augmentar l'autoorganització de la societat civil per enfortir els vincles comunitaris del territori.

S'aposta per l'obertura d'una línia específica periòdica de subvencions de projectes d'Economia Cooperativa, Social i Solidària en col·laboració amb els municipis i els agents territorials encarregats d'identificar-los i promocionar-los. Una mesura per enfortir la xarxa d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i donar suport als espais relacionals per al foment d'aquest tipus d'activitats. 

Recursos

Seguiment de les convocatòries

Compartir