$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Promoció de projectes singulars dels plans socials d'ocupació

Gestió i promoció de projectes innovadors que creen oportunitats d'ocupació i autoocupació.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Empresa, PAE i mercat de treball
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Finançament, Projectes
Public:
Ajuntament, Entitat
Relació:
Ocupació i capacitació
Finalitat:
Donar suport a l'oficina de polítiques locals d'ocupació en una actuació en què al mateix temps s'afavoreix una perspectiva metropolitana i intermunicipal en aquest àmbit per facilitar la inserció laboral de qualitat i inclusiva. 

Descripció

Consisteix en impulsar projectes d'iniciativa municipal i plurimunicipal de caràcter innovador que tinguin com a objectiu facilitar la creació de noves oportunitats d'ocupació, autoocupació, inserció laboral i millora de la qualificació professional, a més que poden ser desenvolupats en cooperació públicoprivada.

Es vol facilitar que els projectes que es presentin tinguin una perspectiva innovadora i diferenciada, així com que obrin la possibilitat d'aprofundir en la millora de competències en diferents camps temàtics, d'aplicar noves metodologies de treball i de comptar amb la implicació directa de les entitats del tercer sector, dels agent socials i econòmics.

Tipus d'iniciatives:
  • Creació d'ocupació en concertació i implicació dels agents socials, educatius i econòmics del territori.
  • Apoderament de les persones desocupades, amb processos individualitzats intensius de caràcter formatiu especialitzat, acompanyament i orientació sociolaboral i treball en pràctiques, que millorin i acreditin les seves competències professionals.
  • De caràcter temàtic sobre desenvolupament sostenible, lluita contra el canvi climàtic, eficiència energètica, recursos naturals i culturals, economia social i solidària, economia circular i d'ocupació verda, societat del coneixement i que comportin la generació d'ocupació directa.
  • De cooperació intermunicipal amb la finalitat de desplegar iniciatives conjuntes en favor de l'ocupació i l'autoocupació.

Recursos

Compartir