$htmlUtil.escapeAttribute(projecteImatgeTextAlt)

Actualizació i difusió del mapa d'experiències d'ECSS

Impulsar i difondre activitats específiques de difusió de l'economia cooperativa, social i solidària.

Fitxa tècnica

Àmbit:
Economies locals emergents
Data projecte:
10.2018
Estat:
En execució
Tipus:
Activitats, Estudis i publicacions
Public:
Ajuntament, Ciutadà, Entitat
Relació:
Comerç, Economia social i solidària, Innovació
Finalitat:
Fer difusió en el territori metropolità de l'actualització del mapa d'activitats d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i donar impuls a accions de sensibilització.

Descripció

L'Economia Social i Solidària (ESS) és un conjunt d'entitats i pràctiques socioeconòmiques que, en contraposició al sistema econòmic capitalista, busquen administrar uns recursos limitats per satisfer les necessitats de tots els éssers humans. Està vertebrada en tres grans eixos: gestió democràtica i participativa en lloc del model organitzatiu jeràrquic; orientació a les necessitats humanes per posar l'economia al servei de les persones i gestionar els recursos equitativament i de manera sostenible, i compromís amb la comunitat.

El projecte vol impulsar la realització de jornades i d'altres activitats específiques de difusió de l'economia cooperativa, social i solidària, amb l'objectiu de donar-la a conèixer entre la població, les empreses i entitats i l'administració local metropolitana. Aquesta proposta sorgeix d'algunes de les conclusions d'un estudi encarregat per l'AMB amb l'objectiu d'obtenir un punt de partida per al posterior impuls o foment de programes o polítiques públiques que afavoreixin l'ESS en els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana

El mateix estudi mostra la gran diversitat jurídica de les diverses iniciatives d'ESS que es porten a terme en el territori metropolità; n'assenyala una evolució positiva, i destaca l'alt compromís social i polític d'aquestes iniciatives i el paper de les polítiques públiques a l'hora  de promoure l'ESS. També proposa futures línies d'actuació tant d'àmbit metropolità com municipal. 

Recursos

Accions

Compartir