Un 7% més d'empreses a la metròpolis

Notícia 18.06.19

L'Observatori econòmic també dona dades sobre perspectiva de gènere i economia del coneixement

El nombre d'empreses a la metròpolis de Barcelona ha crescut un 7% entre el 2015 i el 2019 i se situa en 119.436 durant el primer semestre d'aquest any. A més, el ritme de creació d'empreses dins del territori metropolità duplica amb escreix les que es constitueixen en el conjunt de Catalunya, de tal manera que la variació interanual també és positiva i ha augmentat un 1% respecte al mateix període de l'any 2019.

La majoria de les empreses del territori metropolità formen part del sector serveis a la producció (36%), i el comerç, la restauració i l'hoteleria (34%). Cal destacar que l'àrea metropolitana de Barcelona concentra el 46% de les empreses del conjunt de Catalunya.

Aquest increment d'empreses també està directament relacionat amb l'augment dels preus de tots els immobles d'usos empresarials, que han augmentat entre un 3 i un 8%. Aquest fet ha provocat un descens pronunciat de la superfície d'oferta de naus industrials, tant de lloguer com de venda, d'un 21% i un 15%, respectivament.

Aquestes conclusions es desprenen del Flaix Econòmic Metropolità del 1r trimestre del 2019, que s'ha presentat aquest migdia a l'estand de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic al BizBarcelona.

L'informe també apunta que l'atur continua el seu camí a la baixa a la metròpolis de Barcelona: els aturats han baixat un 32% entre el 2015 i el 2019 de tal manera que durant aquest 1r trimestre de l'any hi ha un total de 157.305 persones que no tenen feina.

Pel que fa a l'ocupació, s'ha produït un increment del 16% entre el 2015 i el 2016, i del 3% respecte del primer trimestre del 2018, de manera que hi ha 1.722.916 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra representa el 52% del total de Catalunya. La majoria dels treballadors metropolitans pertanyen al sector serveis, especialment la producció, el comerç, la restauració i l'hoteleria.

Tot i així, el 85% dels contractes registrats a l'àrea metropolitana són temporals i la majoria tenen una durada d'un mes o menys.

Perspectiva de gènere a les empreses i economia del coneixement

La publicació que ara s'ha presentat inclou dues novetats d'anàlisi: la perspectiva de gènere a les empreses i l'economia del coneixement. Pel que fa a la perspectiva de gènere, s'ha treballat conjuntament amb el Departament d'Estudis de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'economia del coneixement s'ha fet en col·laboració amb l'IERMB.

Pel que fa a la igualtat a les empreses, les dones són el 43,7% de la plantilla a les empreses de la província de Barcelona, però ocupen només una quarta part dels llocs de responsabilitat.

Gairebé un terç de les empreses han augmentat la presència femenina a la plantilla en els darrers cinc anys i només el 17,5% ho ha fet en els llocs directius.

També cal destacar que la jornada laboral flexible s'aplica en un 72% de les empreses i la meitat d'aquestes tenen un pla d'igualtat.

Pel que fa a l'economia del coneixement, l'ocupació en activitats de coneixement alt a l'àrea metropolitana el 2018 és del 47%. El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a aquest tipus d'activitats és de 799.721 persones. La majoria dels treballadors metropolitans de coneixement alt pertanyen al sector serveis: l'educació, les activitats sanitàries, l'administració pública, la defensa i la seguretat social són les principals activitats de serveis de coneixement alt. Finalment, cal dir que els treballadors de coneixement alt creixen més ràpid que els de coneixement baix. 
IMG

Enllaços relacionats

Publicacions relacionades

On

  • BIZBARCELONA

Compartir